Học Ngữ Pháp

[CHUYÊN ĐỀ VOCABULARY] LESSION 1
Học Ngữ Pháp

[CHUYÊN ĐỀ VOCABULARY] LESSION 1

Chia sẻ bài viết này Bài tập từ vựng trong các đề thi trắc nghiệm tiếng Anh thường bao gồm các dạng bài tập sau:– Bài tập về cấu tạo từ hoặc dạng thức của từ (word formation)– Bài tập về chọn từ (word choice) hoặc sự kết hợp từ […]

Học Ngữ Pháp

Nguyên tắc nhấn trọng âm

Chia sẻ bài viết này Đây là tóm tắt những nguyên tắc nhấn trọng âm trong từ đơn. Bài này bổ ích cho các bạn tự học phát âm và từ vựng ở nhà. Bạn cũng nên nhớ là khi 1 từ nằm ở trong 1 câu thì có thể […]