Lịch Học Tiếng Anh

Find out or Figure out? And what about Point out? PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG CỦA Find out – Figure out – Point out
Cách Học Tiếng Anh Lịch Học Tiếng Anh Thứ Năm Tự Luyện Tiếng Anh

Find out or Figure out? And what about Point out? PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG CỦA Find out – Figure out – Point out

Chia sẻ bài viết nàyCùng mang nghĩa phát hiện ra, tìm ra, thế nhưng giữa Find out và Figure out có gì khác biệt. Point out có cùng nghĩa với hai từ trên không? Tất cả những thắc mắc đó sẽ được English4ALL đưa bạn đến Stop Confusing tuần này […]

Alternative words for ‘Yes’ and ‘No’ in English- Những từ dùng để thay thế Yes và No.
Cách Học Tiếng Anh Lịch Học Tiếng Anh Thứ Tư Tự Luyện Tiếng Anh

Alternative words for ‘Yes’ and ‘No’ in English- Những từ dùng để thay thế Yes và No.

Chia sẻ bài viết nàyTưởng chừng như rất ngắn và rất đơn giản, nhưng “Yes” và “No” lại là hai trong số những từ quan trọng nhất trong tiếng Anh và được sử dụng hàng ngày trong rất nhiều các bối cảnh giao tiếp khác nhau. Tuy nhiên, có thể […]