Tiếng Anh Giao Tiếp

Tiếng Anh Giao Tiếp

Tiếng anh công sở – phần 25: Đình công

Chia sẻ bài viết này10 tình huống tiếng Anh giao tiếp công sở chủ đề Đình công: 1/ Our labor union is staging a nationwide strike today. Công đoàn đã tổ chức đình công trên cả nước vào hôm nay. 2/ The strike has been brewing for quite some time. Cuộc […]