British Way

Who is Big Ben? A boxer? Câu chuyện về Big Ben.
British Way

Who is Big Ben? A boxer? Câu chuyện về Big Ben.

Chia sẻ bài viết này Big Ben là gì? Rất nhiều người dù chưa từng đến Anh cũng đều biết rằng đó là tháp đồng hồ nổi tiếng đã trở thành huyền thoại. Nhưng có đúng tên gọi có của tháp đồng hồ là Big Ben? Và vì sao lại […]