Ngữ Pháp Tiếng Anh

Sự khác nhau giữa “get up” và “wake up”

Sự khác nhau giữa “get up” và “wake up”

(Ngữ pháp tiếng Anh) Một số người có thói quen dịch là “thức dậy” như tiếng Việt mà không biết hai cụm động từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

(Ngữ pháp tiếng Anh) Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều 4.1 Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ   Trong câu tiếng […]

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 11: Thì quá khứ đơn (Past simple)

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 11: Thì quá khứ đơn (Past simple)

Ngữ pháp tiếng anh A. Xem xét ví dụ sau: Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died.

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 10: Thì hiện tại thường (Present simple)

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 10: Thì hiện tại thường (Present simple)

Ngữ pháp tiếng anh Alex is bus driver, but now he is in bed asleep.

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 9: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 9: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous)

Ngữ pháp tiếng anh – Ann is in her car. She is on her way to work. She is driving to work.

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 8: Mạo từ

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 8: Mạo từ

(Ngữ pháp tiếng anh) Có lẽ cách học tiếng Anh có hiệu quả nhất là học từ lỗi.

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 7: Cách dùng từ

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 7: Cách dùng từ

(Ngữ pháp tiếng anh) Một bài báo khoa học dễ hiểu là bài được viết bằng những từ ngữ đơn giản, và cách sử dụng từ ngữ một cách … kinh tế.

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 6: Sử dụng từ ngữ đơn giản

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 6: Sử dụng từ ngữ đơn giản

(Ngữ pháp tiếng anh) Một trong những “bệnh” của người mới học viết tiếng Anh là hay … khoe chữ.

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 5: Đại danh từ

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 5: Đại danh từ

1. Sử dụng đại danh từ cho chủ thể con người và vật thể (Ngữ pháp tiếng anh) Theo qui ước tiếng Anh, it và its là đại danh từ (pronoun) được sử dụng trước một chủ thể là vật (không phải con người). Tuy nhiên, một số động vật mà giới tính đóng vai trò quan trọng hay động […]

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 4 : Song song và cân đối

Học Ngữ Pháp Tiếng Anh – Bài 4 : Song song và cân đối

(Ngữ pháp tiếng anh) Trong một câu văn, hai hay nhiều ý tưởng có cùng đặc tính được gọi là “parallel” (song song).