Tài Liệu IELTS

Tài Liệu IELTS

Những điều cần biết khi luyện thi IELTS

Chia sẻ bài viết này Cách luyện đọc và nghe: Hai kỹ năng này thường không được ưu tiên dạy trong các lớp luyện thi IELTS vì chúng dài dòng và mất thời gian. Những người luyện IELTS khôn ngoan không nên chọn những lớp luyện thi IELTS quá chú […]