Tag: cấu trúc tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng anh

PHÂN BIỆT HOPE, LOOK FORWARD TO, EXPECT

Chia sẻ bài viết nàyPHÂN BIỆT HOPE, LOOK FORWARD TO, EXPECT1. Hope: mong muốn điều gì đó xảy ra. Ta dùng “hope” khi khao khát một điều gì đó nhưng không chắc chắn liệu nó có xảy ra hay không.Ví dụ:+ I hope it doesn’t rain on our wedding day. […]