Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh

Cụm động từ thường gặp trong Toeic

Chia sẻ bài viết này1. Account for (=explain) Example: The army made no attempt to account for the missing men. 2. Accustom oneself to (làm quen với) Example: I’ll try to accustom myself to the changes. 3. Agree to a plan (đồng ý) Example: Both sides agreed to the terms […]

Ngữ pháp tiếng anh

Chủ ngữ và Động từ phải hòa hợp

Chia sẻ bài viết nàyĐây là một phần ngữ pháp quan trọng nếu như bạn muốn học Toiec hay Ielt tốt. Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải hòa hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều). Quy tắc : chủ ngữ […]

Ngữ pháp tiếng anh

Cấu trúc đặc biệt MADE

Chia sẻ bài viết này⚡ to be made of: được làm bằng (đề cập đến chất liệu )This table is made of wood⚡ to be made out of: được làm bằng (đề cập đến quá trình làm ra vật)This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.⚡ […]

Ngữ pháp tiếng anh

Cách sử dụng Made of, Made with và Made by

Chia sẻ bài viết nàyMade of, Made with vs Made by 1. Made of + material (Làm bởi chất liệu gì) Ví dụ: This box is made of wood. Most pens are make of platic. 2. Made with + ingredients (Làm bởi nguyên liệu gì) Ví dụ: This dish is made with garlic […]

Ngữ pháp tiếng anh

Cách đánh trọng âm của từ trong Tiếng Anh

Chia sẻ bài viết nàyI/ ĐỐI VỚI TỪ MỘT ÂM TIẾT (ONE-SYLLABLE WORDS) Những từ có một âm tiết đều có trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) như: in, on, at, to, but, so… Ví dụ: ’speech, ’day, ’school, ’learn, ’love… II/ ĐỐI VỚI TỪ HAI ÂM TIẾT […]

Ngữ pháp tiếng anh

Các cặp từ tiếng Anh luôn đi cùng nhau

Chia sẻ bài viết này1. Be sick and tired of: chán ngán điều gì đó2. Do’s and don’ts: những điều nên và không nên làm3. Flesh and blood: họ hàng4. Give and take: cho và nhận5. Now and then = sometimes: thỉnh thoảng6. Pros and cons: những mặt lợi và […]